Jivit Goenkaranchem | Alfred Rose & Rita Rose

Jivit-Goenkaranchem

Jivit Goenkaranchem | Alfred Rose & Rita Rose

 

SongJivit Goenkaranchem
LyricsAlfred Rose
VocalistAlfred Rose and Rita Rose

 

Jivit Goenkaranchem – Lyrics

 

Goa, zolmancho ganv Goa
Goa, sobit amchem Goa, Goa

Zhaddam-maddanim bhorlelem amchem Goem
Porzollit neketr Indiechem
Porke azun voddtat sobitaie sovem
Mhunntat Goa bhangarachem

Fulam-follanim bhorlam sukachem toyem
Xitoll varem kitlem thonddaiechem
Kaiborem udok zhorichem, bhangar team dongranchem
Herans Goenkaranchem

La la la la la la la la la la
La la la la la la…
Soglleank Kongotti lagta borem
La la la la la la la la la la
La la la la la la…
Xitoll nitoll Kongottchem varem

Xit koddi nastanam zainam Goenkarank
Toxench ilexem kopachem
Sambharachi koddi ruchik lhanam-vhoddank
Toxench sorpotel gostachem
San’nam-vodde nam tor zainam festakarank
Toxench ambott-tikh amche ruchichem
Kalchi koddi, lonnchem borem, para ani kharem
Jivit Goenkaranchem

La la la la la la la la la la
La la la la la la…
Soglleank Kongotti lagta borem
La la la la la la la la la la
La la la la la la…
Xitoll nitoll Kongottchem varem

Xit koddi nastanam zainam Goenkarank
Toxench ilexem kopachem
Sambharachi koddi ruchik lhanam-vhoddank
Toxench sorpotel gostachem
San’nam-vodde nam tor zainam festakarank
Toxench ambott-tikh amche ruchichem
Kalchi koddi, lonnchem borem, para ani kharem
Jivit Goenkaranchem

Goa, zolmacho ganv Goa
Goa, sobit amchem Goa, Goa……..

 

 

 

Suggested Songs

Noman Noman Tuka Goa – Shailendra Singh

LORNA Konkani Song Lyrics – Cyrus Berne | Konkani Song

Kalzanth Ullas Borla – Henry Dsouza Song

Goa Song Lyrics | Mogan Podlim | Melanie Pereira

Spread the love

Author: goansongs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *