Konkani Old Songs Hits | Pettoi Diye | C. Alvares & Ophelia

Konkani Old Songs Hits

Konkani Old Songs Hits | Pettoi Diye | C. Alvares & Ophelia

 

SongPettoi Diye
LyricsC Alvares
SingersC Alvares & OPhelia

 

Konkani Old Songs Hits

 

Pettoi Diye Lyrics

 

Dailouge

Ophelia: Baba hem Kitem
C. Alvares: Maim anv militarint entrad zalam
Ophelia: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo
ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai
C. Alvares: Maim amcho ganv salvar korunk ami kitem korunk zai maim
tum bienakai maim

Song….

Ophelia: Khoimsor vetai re puta, kiteak khontiyo dita
C. Alvares: Amcho ganv samballunk maim, jiv passun dilear zata
Ophelia: Puta fattim sor, moddun vetai ghor
C. Alvares: Melom zalear zuzan anv maim tuka kedem vhor

Ophelia: Puta tum, bond kortai dar
Dukhamcho galun ho har
C. Alvares: Indiek maim zai amcho adhar

Ophelia: Abghat maka kortai oslo, tunch mozo adhar aslo
C. Alvares: Gulamponnan ravon maim sonvsaran faido koslo
Ophelia: Soddun gela pai, puta tumvui vetai
C. Alvares: Dhes amcho salvar korunk maim, jiv passun diunk zai

Ophelia: Puta tum ill’lo niall kor
Kitem korum, tum morxi tor
C. Alvares: Devacher maim tuzo visvas dor

Ophelia: Kallzak petta uzo, ekloch tum put mozo
C. Alvares: Ganvam pasot moronk maim phattim soro nozo
Ophelia: Khoim marum danv, tuje vinnem anv
C. Alvares: Moron zalear maim mhunnon ghetam tujem nanv

Ophelia: Vetai tum galun gaye, dukhan poi vanvtat doye
C. Alvares: Porot yeunk maim pettoi diye, porot yeunk maim pettoi diye

 

 

 

 

Suggested Songs

 

C Alvares Songs | Zolmanchi Maim Lyrics | Konkani Song

Konkani | Bombay Dekho Lyrics – Jacinto Vaz

Alfred Rose & Rita Rose | Osoch Fottoitai

Dadar – Jacinto Vaz and Sucorrina

Spread the love

Author: goansongs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *